Svensk förening för flödescytometri


Årsmöte 2018


Marinmuseum | 3-4 september 2018 | Karlskrona
Förläng sommaren i skärgården

Välkomna till svensk förening för flödescytometris höstmöte på Marinmuseum i örlogstaden Karlskrona, 3:e till 4:e september 2018. Höstmötet är en spännande tvådagarskonferens för intresserade och aktiva inom flödescytometri. I år har konferensen ett särskilt fokus på flödescytometrins olika användningsområde och vi arbetar extra mycket på att lyfta fram tillämpningar inom hela den laboratoriemedicinska specialiteten.
Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som praktiskt verksamma från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen på området, utbyta idéer, interagera och socialisera. Vi hoppas att programmet som vi tagit fram för i år ska intressera och stimulera till kreativa diskussioner.

Varmt välkommna, vi ser fram emot att träffas
Organisationskommittén 2018Inbokade föreläsare

Anna Porwit, Lunds Universitet, Div. Onkologi och Patologi, Lund. Klinisk relevans av minimal kvarstående sjukdom vid akut lymfoblast leukemi

Charlotte Christie Petersen, Aarhus University, Denmark. ”Pitfalls in Flow Cytometry”

Linda Fogelstrand, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Analys av kvarvarande sjukdom vid akut myeloisk leukemi – när, var och hur?

Annika Hult, Lunds Universitet, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Lund. Transfusionsmedicin – erytrocyter, trombocyter och lite annat

Sofia Somajo, Klinisk Mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge, Karlskrona. Restistensbestämning av bakterier med flödescytometri

l

Anmälan

Anmälan till årsmötet har nu öppnat! Använd PDF-formuläret på hemsidan för att registrera din plats. När ni skickat in formuläret med e-post återkopplar vi med en bekräftelse på e-post att vi mottagit anmälan. OBS! – Sista anmälningsdag till konferensen är 31 juli 2018.

Anmälningsavgift: endast 2500:- per deltagare

Allt detta ingår:
– Alla föreläsningar
– Tillträde till utställningsområdet
– Förmiddagsfika med kaffe och smörrebröd båda dagarna
– Lunch båda dagarna
– Eftermiddagskaffe med kaka alt. gourmetglass
– Sociala aktiviteter
– Middag på sjöofficerssällskapets restaurang 3 sept
– Inträde till Marinmuseum

För utställare

Utställningsområdet befinner sig en våning ovanför konferenslokalen. Luncher och kaffepauser kommer att serveras i utställningslokalen/på samma plan som utställningen. För mer information angående prisuppgifter och villkor titta under ”för utställare” i navigeringsmenyn. Frågor och anmälningar för utställare kommer att administreras av den lokala arrangörsgruppen i Karlskrona.
Konferenslokal

Marinmuseum är beläget på Stumholmen, en kort promenad från Karlskronas centrum. Stumholmen var fram till 90-talet militärtområde. Lokalen rymmer ett par hundra personer, inträdde till museet ingår för konferensdeltagare. Se under rubriken transport hur du hittar dit.

Övernattning

Tänk på att boende inte ingår i anmälningsavgiften. Det finns en rad olika övernattningsalternativ i centrum. Här kan ni hitta några exempel på hotell i närheten.

Transport

Välkommen till Karlskronas lilla värld, en unik och spännande världsarvsmiljö mitt i skärgården. Här kan du läsa om hur man lättast kommer hit samt hur man hittar fram till konferensen.
Tack till våra utställare