Missa inte årets händelse i flödescytometrivärlden!

 Inbjudan till utställande företag
Som arrangörer för Svensk förening för flödescytometris årsmöte på Marinmuseum i Karlskrona den 3-4 september 2018 vill vi välkomna er till att närvara som utställare. Årsmötet är en spännande tvådagarskonferens för intresserade och aktiva inom flödescytometri. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen på området.

Utställningen är förlagd till en spännande offentlig miljö som också är tillgänglig för museets övriga besökare. Övervakning av montrar under föreläsningstid kommer att erbjudas. Lokalen är låst och larmad efter museets stängning. Det finns möjlighet att låsa in utrustning i föreläsningssalen efter konferenstid. Utställningsområdet iordningsställs efter kl. 16.00 på söndag den 2/9. Det finns då möjlighet att få tillgång till er utställningsmonter. Montern ska demonteras efter kl. 16.00, tisdagen 4/9.

Varje utställningsyta är 2x2 meter, ev. posters och rollups får ha en max. höjd på 2,10m. Varje företag får ett bord (1,20m) med duk samt två stolar. Tillgång till eluttag finns. Ingen teknisk utrustning tillhandahålls. Marinmuseums personal har rätt att bestämma över monterns utformning ifall någon del av utställningen skulle påverka museets ordinarie utställning. Luncher och kaffepauser under konferensen kommer att serveras i eller i direkt anslutning till utställningsområdet.

Kostnad 10 000 SEK. I utställningskostnaden ingår deltagande för 2 personer ink. deltagaravgift, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Möjlighet för deltagande vid gemensam konferensmiddag på måndagskvällen erbjuds för 750 kr per person.

Sista anmälningsdag för att delta som utställare är 2018-06-30.

Speakers’ corner
Som utställande företag erbjuds ni även en unik möjlighet till 5 minuters muntlig presentation av en spännande innovation eller tillämpning. Framförandet sker i den stora konferenssalen i ett format som vi kallar speakers’ corner. Frågor och fördjupningar kring presentationen hänvisas till er utställningsmonter.

Vi ser fram emot ert deltagande!

Varmt välkomna
Nicholas Holthuis, Lollo Persson och styrelsen för SFFF

 


 

Nicholas Holthuis
Överläkare Landstinget Blekinge
E: nicholas.holthuis@ltblekinge.se

Lollo Persson
Spec. BMA Laboratoriemedicin Blekinge
E: marie-louise.persson@ltblekinge.se

Bo Baldertorp
Ordförande SFFF
E: bo.baldetorp@med.lu.se